Webbutbildningar inom märkning av livsmedel!

Här kan du lära dig grunderna eller fördjupa dina kunskaper inom:

Övergripande märkningsregler

Ingredienser och ingrediensförteckning

Livsmedlets beteckning

Läs mer:
https://heraxfood.se/webbutbildningar/webbutbildningar/

#märkningsutbildning #märkningavlivsmedel #handelsnormer #produktbeteckning

#beteckning #ingredienser #ingrediensförteckning #webbutbildning