Maten är avgörande för planetens framtid

Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. Nu kommer ytterligare bevis för matens betydelse. Enligt en ny rapport som publicerats i Lancet krävs stora omställningar, bland annat en drastisk minskning av köttkonsumtionen, om vi ska nå FN:s globala mål i Agenda 2030.

– Den här rapporten bekräftar det arbete Livsmedelsverket inlett i och med att vi tog hänsyn till miljön i kostråden. Det är radikala förslag, men det är den väg världen behöver gå om vi ska kunna försörja en växande befolkning inom planetens gränser, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Läs mer…

Related Posts