Låt oss presentera ytterligare en av talarna på Märkningsdagen nämligen, Anna De Geer, VD Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL)

SVL verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen och sunda attityder till alkohol och konsumtion. Svensk alkoholnäring har inte bara att förhålla sig till inhemska märkningsregler utan berörs även av det pågående arbetet kring EU:s cancerstrategi och EU:s livsmedelsstrategi.

Anna ger oss en inblick i pågående lagstiftningsarbete för märkning av alkoholhaltiga drycker som även kommer att gälla för det som sätts på den svenska marknaden.

Vi är glada att ha Anna som en av talarna på årets Märkningsdag!

Läs mer och anmäl dig här: https://markningsdagen.se/anmalan-2/