Katarina ger oss inblick i lagstiftning på livsmedelsområdet

Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Katarina är särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel.

På årets Märkningsdag får vi en genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Vi tittar närmare på ICC:s hållbarhetsbilaga som ger ramarna för miljö- och hållbarhetspåståenden som användas i kommunikation. Det är även på gång ny lagstiftning inom EU för hållbarhetsmärkning.

Vi är så glada att återigen tillsammans med Katarina och MarLaw få möjlighet att arrangera Märkningsdagen!