Intresserad av nya livsmedel? Nu finns fördjupad information på Livsmedelsverket webbplats.

I Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning finns nu mer att läsa om så kallade nya Livsmedel. Nya livsmedel som har fått växande intresse bland både företagare och konsumenter syftar till livsmedel som vi historiskt inte ätit inom EU tidigare. Det kan gälla allt från växt- och djurarter, syntetiska ämnen till livsmedel som tagits fram med hjälp av ny teknik.  

Att ett livsmedel är nytt innebär att det behöver säkerhetsvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan det får säljas. På Kontrollwiki kan nu företagare bland annat läsa mer om hur ett livsmedel bedöms vara nytt eller inte, om det är godkänt samt de krav som ställs vid försäljning inom EU.