Grönt te-extrakt – gränsvärde och märkning

Nyligen har EU-förordning 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineraler samt andra ämnen till livsmedel uppdaterats.

Nu finns ett gränsvärde för (-)-epigallokatekin-3-gallat från grönt te-extrakt. Det tillkommer även ytterligare märkningskrav för livsmedel som innehåller sådant extrakt. Kraven gäller däremot inte för vattenextrakt av grönt te som, efter att ha använts för beredning av drycker, har en sammansättning som är jämförbar med traditionella infusioner av grönt te.

Se tabellen nedan för aktuellt gränsvärde och märkningskrav.

Tillägget finns med i den senast ändrade versionen av EU nr 1925/2006, i bilaga III, del B.

EU-förordning 1925/2006 senast konsoliderad 21/12/2022