Goda exempel – Världens bästa matländer och livsmedelsföretag

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag

I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes starka varumärke och Irlands framgångsrika livsmedelsstrategi. Många av de identifierade faktorerna är sådana som Sverige kan och borde ta efter för att lyfta den svenska livsmedelsindustrin till nästa nivå. 

Läs mer…

Läs hela dokumentet…

Related Posts