ANNE HAMNEBO

Konsult inom regelverk gällande livsmedel

Anne är kostekonom med inriktning ledarskap, har mångårig erfarenhet inom kvalitet, livsmedelssäkerhet och matens relation till människor.

Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på ett internationellt bolag, bl.a. som konsult åt certifierade kunder, främst inom fiskförädlingsindustrin, och senast som nationell kvalitetssamordnare. I rollen som kvalitetssamordnare ansvarade hon för leveranskvaliteten av tjänster hos storkundskonton och bidrog med expertis inom livsmedelssäkerhet internt hos bolaget samt externt för kunder. Privat är Anne engagerad i olika forum för att utveckla lösningar för måltidssituationer ur ett funktionsrättsligt perspektiv.

På Herax Food Solutions AB arbetar Anne med affärsutveckling, ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet samt regelverksfrågor.

anne.hamnebo@heraxfood.se
(+46) 0708 – 22 60 41