MÅRTEN SCHOLLIN

Konsult inom regelverk gällande kemiska ämnen

Mårten är kemiingenjör med en master i makromolekylära material och har tidigare arbetat som utvecklingskemist inom färgindustrin. Där har han bland annat jobbat med att utveckla nya färgsystem och bortarbetning av mindre lämpliga kemikalier.

På Herax Food Solutions AB arbetar Mårten med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska produkter samt miljölagstiftning.

marten.schollin@heraxfood.se
(+46) 0708-10 12 35