MÅRTEN SCHOLLIN

Konsult inom regelverk gällande kemiska ämnen

Mårten är kemiingenjör med en master i makromolekylära material och har tidigare arbetat som utvecklingskemist inom färgindustrin. Där har han bland annat jobbat med att utveckla nya färgsystem och bortarbetning av mindre lämpliga kemikalier.

På Herax Food Solutions AB arbetar Mårten med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska produkter samt miljölagstiftning.

__________

Consultant specialising in regulations regarding chemical substances.

Mårten is a chemical engineer with a master’s in macromolecular materials. He previously worked as a development chemist in the paint and coatings industry, where, among other things, he was involved with the development of new colour systems and the removal of less suitable chemicals.

At Herax Food Solutions AB, Mårten works with the inspection and labelling of chemical and cosmetic products as well as environmental legislation.

marten.schollin@heraxfood.se
(+46) 0708-10 12 35