JOACHIM MALMBERG

Grundare/VD

Joachim är grundaren av företaget, har varit verksam i olika ledande befattningar i livsmedelsbranschen sedan 1992. Med erfarenhet från områden som produktutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet inom bageri- och chokladindustrin togs steget över till att hjälpa livsmedels- och förpackningsföretag som konsult 2004. Under denna tid har erfarenheterna vuxit i och med samarbetet med andra kundföretag på livsmedelsområdet.

__________

Founder/CEO

Joachim is the founder of the company, having held various managerial positions in the food industry since 1992. With experience in areas such as product development, quality and food safety in the bakery and chocolate industry, he made the move to help food and packaging companies as a consultant in 2004. During this time, his experience grew through his collaboration with other customer companies in the food sector.

joachim.malmberg@heraxfood.se
(+46) 0708 -10 11 37