ANNA WEDHOLM

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Anna är Livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Efter examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalitét på ett hälsokostföretag. Anna har därefter tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax food arbetar Anna med regelfrågor, märkningsgranskning och utbildningar.

anna.wedholm@heraxfood.se

Tel. 070 810 15 86

Related Posts