JOACHIM MALMBERG

Grundare/VD Joachim är grundaren av företaget, har varit verksam i olika ledande befattningar i livsmedelsbranschen sedan 1992. Med erfarenhet från områden som produktutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet inom bageri- och chokladindustrin togs steget över till att hjälpa livsmedels- och förpackningsföretag som konsult 2004. Under denna tid har erfarenheterna vuxit i och …

ANNA WEDHOLM

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör …

ANDREA JUNGBLUT

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Andrea är livsmedelsingenjör och har mångårig internationell erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på en detaljhandelskedjas inköpsavdelning. Där har hon ansvarat för leverantörskontroller, produktanalyser, sensoriska tester, produktmärkning, myndighetskontakter, kritiska kundreklamationer och varit intern rådgivare i frågor som rör …

ANNELI ANGENBERG

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Anneli är kostvetare med inriktning livsmedelssäkerhet och har under flera år arbetat med livsmedeltillsyn för en större kommun. Där har hon fokuserat på kontroll av kosttillskott, grossister och e-handel. På Herax Food Solutions AB arbetar Anneli med regelverksfrågor och märkningsgranskning. __________ Food safety and quality …

MATILDA WICKSTRÖM

Konsult inom regelverk gällande textilier och kemiska ämnen. Matilda är utbildad inom textil och miljövetenskap. Hon har erfarenhet inom CLP, REACH och detergentförordningen, även mångårig erfarenhet inom sömnad. På Herax Food Solutions AB arbetar Matilda med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska och textila produkter. __________ Consultant specialising in regulations …

VALERIA LAZAKOVICH

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Valeria är nutritionist, även kallat näringsfysiolog som har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. Sedan examen har hon arbetat som nutritionistassistent på en hälso- och träningsapp. Där har hon arbetat med näringsberäkningar, receptframtagning, översättningar och andra nutritionsrelaterade frågor. Valeria har även …

MÅRTEN SCHOLLIN

Konsult inom regelverk gällande kemiska ämnen Mårten är kemiingenjör med en master i makromolekylära material och har tidigare arbetat som utvecklingskemist inom färgindustrin. Där har han bland annat jobbat med att utveckla nya färgsystem och bortarbetning av mindre lämpliga kemikalier. På Herax Food Solutions AB arbetar Mårten med granskning och …

LOTTA HOPPE

Administratör och kvalitetssamordnare Lotta är administratör och kvalitetssamordnare på Herax Food Solutions AB. Hon arbetar bl a med löpande administration, uppdatering av hemsidan och våra sociala kanaler. (Herax Food Solutions finns i dag på Facebook och Linkedin.) __________ Administrator and quality coordinator Lotta is an administrator and quality coordinator at …

AMINA LAALLAM

Amina studerar till livsmedelsagronom och har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap. Hon har kunskaper inom produktion, nutrition och hållbarhet i livsmedelskedjan från råvara till färdig produkt. På Herax Food Solutions AB arbetar Amina med regelverksfrågor, märkningsgranskning samt administrativa frågor. __________ Amina is studying to become a food agronomist and she hold …

ANNE HAMNEBO

Konsult inom regelverk gällande livsmedel Anne är kostekonom med inriktning ledarskap, har mångårig erfarenhet inom kvalitet, livsmedelssäkerhet och matens relation till människor. Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på ett internationellt bolag, bl.a. som konsult åt certifierade kunder, främst inom fiskförädlingsindustrin, och senast som nationell kvalitetssamordnare. …