WEBBUTBILDNINGAR

Märkning av livsmedel

I vår kostnadsfria introduktionsutbildning lär du dig grunderna i märkning av livsmedel. Utbildningen baserar sig på de krav som finns i EU-förordning 1169/2011(Informationsförordningen). Under kursen ger vi dig konkreta och tydliga exempel på vilken information som är obligatorisk att märka ut på livsmedelsförpackningar.

Innehåll:

– Syfte och beskrivning av lagstiftningen kring märkning

– Allmänna krav på märkningen

– Färdigförpackade livsmedel

– Obligatoriska uppgifter i märkningen

Varje avsnitt avslutas med ett fråge-quiz så du får kvittens på vad du lärt dig. Efter utbildningen ska du ha fått övergripande kunskaper om de krav och regler som finns på märkningsområdet för livsmedel.

Vem ska gå kursen?

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med märkning av livsmedel och vill ha en orientering i hur livsmedel ska märkas.

Varaktighet:

Ca 2 timmar

Gå Till kursen

Livsmedlets beteckning

I denna kurs får du fördjupade kunskaper om hur du bör gå tillväga för att ge livsmedel en korrekt beteckning samt kunskaper för att kunna bedöma om en befintlig beteckning är i enlighet med gällande lagstiftning.

Innehåll:

– Syfte och beskrivning av lagstiftningen kring märkning

– Beteckningar

– Åtföljande uppgifter

– Skyddade beteckningar

– Handelsbeteckningar

– Varustandarder

Varje avsnitt avslutas med ett fråge-quiz så du får kvittens på vad du lärt dig.
Efter utbildningen ska du känna till vilka regler som gäller för olika beteckningar och om de används vilka åtföljande uppgifter ska anges.

Vem ska gå kursen?
Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med märkning av livsmedel och behöver fördjupa dig i reglerna kring produktbeteckningar.

Varaktighet:
Ca 2 timmar

Pris:
590 kr

Gå Till kursen

Ingredienser och ingrediensförteckning

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om hur ingredienser ska anges i märkningen. Du kommer få lära dig vad som gäller för olika typer av ingredienser som exempelvis tillsatser, aromer och enzymer. Dessutom går vi igenom de undantag som finns, både när det gäller livsmedel som inte behöver ha någon ingrediensförteckning och när vissa ingredienser inte behöver anges på förpackningen.

Innehåll:

– Syfte och beskrivning av lagstiftningen kring märkning

– Allergier och intolerans

– Ingrediensförteckningen

– Mängdangivelser

– Grupperingar

– Livsmedelstillsatser

– Aromer

– Processhjälpmedel, bärare och berikning

– Livsmedelsenzym

– Kan innehålla spår av…

– Fri från

Varje avsnitt avslutas med ett fråge-quiz så du får kvittens på vad du lärt dig.
Efter utbildningen ska du känna att detta med märkning är riktigt spännande och intressant. Och att du lärt dig något nytt inom området.

Vem ska gå kursen?
Det här är en fördjupningskurs för dig som ansvarar för märkningen av färdigförpackade livsmedel och behöver detaljerade kunskaper om ingredienser och ingrediensförteckningar.

Varaktighet:
Ca 2 timmar

Pris:
590 kr

Gå Till kursen

Om du har egna önskemål om utbildning inom ett specifikt område, tveka inte att höra av dig till oss!
info@heraxfood.se