Märkningsutbildning

Välkommen till en utbildningsdag som till största delen ägnas åt de allmänna märkningsregler som presenteras i EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen).

Vi tittar närmare på lagkraven och kommer med många praktiska exempel. Teori varvas med gruppövningar och diskussioner.

Utbildningens syfte
Att ge deltagarna en orientering om krav på märkning av både färdigförpackade och oförpackade livsmedel.

Vem ska gå?
Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter som söker mer kunskap kring märkning och presentation av livsmedel.

Under kursen tittar vi närmare på:
Vem som ansvarar för märkningen och vad det innebär
Reglerna kring produktbeteckningar
Ingrediensförteckningen: allergener, QUID-regler, sammansatta ingredienser
Hur man vet vilka livsmedelstillsatser som är tillåtna och i vilka mängder
Vilka uppgifter som näringsdeklarationen ska innehålla och hur de ska anges
Särskilda regler för vissa produktkategorier, exempelvis koffein och sötningsmedel
Ursprungsmärkning
Hållbarhetsdatum
Vilseledande livsmedelsinformation

Pris
4200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

För utbildningsdatum, anmälan och frågor:
Kontakta Joachim Malmberg
joachim.malmberg@heraxfood.se
070- 810 11 37

Välkomna!