Våra kärnvärden

Vi arbetar efter följande fyra kärnvärden:

Verksamhetens ska präglas av enkelhet
– ”Prata med bonden på bondens vis”
– Enkelhet i allt vi gör

Ordning och reda
– Struktur på leveranser
– Struktur på arkiverade dokument

Pålitliga med hög serviceanda
– Leverera när vi lovar och meddelar ifall vi inte hinner bli färdiga
– Ärlighet ska genomsyra vårt företag och våra leveranser
– Vi finns till för kunden och inte tvärtom

Nyfikenhet
– En vilja till att lära sig nya saker
– Vilja och våga bryta ny mark