Utbildningar

MÄRKNINGSUTBILDNING

Välkommen till en utbildningsdag som vi till största delen ägnar åt de allmänna märkningsreglerna som de presenteras i Informationsförordningen 1169/2011. Under dagen tittar vi närmare på lagkraven och hur det kan se ut på förpackningar. Vi varvar teori med gruppövningar och diskussioner. Läs mer…

NÄRINGS- OCH HÄLSOPÅSTÅENDE – GRUNDERNA

Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden och kombinerar fundamentala krav och principer med praktiska exempel. Läs mer…