Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som främst riktar sig till livsmedelsföretagare som ansvarar för märkningen av livsmedel.

Märkningsutbildning
Denna utbildning är baserad på märkningsreglerna som presenteras i EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen). Vi tittar närmare på lagkraven och kommer med många praktiska exempel. Teori varvas med gruppövningar och diskussioner.
Läs mer om utbildningen HÄR.

Utbildning i närings- och hälsopåståenden
Denna utbildning har ambitionen att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden.
Lagtexter och principer varvas med många praktiska exempel.
Läs mer HÄR.

Webbutbildning
Gå vår introduktionsutbildning i märkning av livsmedel! Lanserad i november 2020. Kostnadsfri.
OBS! För att kunna gå kursen behöver du skapa dig ett konto.

https://heraxfood.thinkific.com/users/sign_in


Om du har egna önskemål om utbildning inom ett specifikt område, tveka inte att höra av dig till oss!
info@heraxfood.se

Policy om personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt för- och efternamn samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att du ska kunna skapa ett konto för att kunna ta del av innehållet i våra webbutbildningar. Utan att registrera dessa uppgifter är det inte möjligt att ta del av webbutbildningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du i och med registreringen av e-postadress och ditt namn samtycker till att dina uppgifter hanteras och sparas hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas i sex (6) månader från skapandet av kontot. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte till någon tredje part. Personuppgiftsansvarig är Herax Food Solutions AB, 559218-7248, Hågavägen 10, 168 54 Bromma. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på joachim.malmberg@heraxfood.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.