Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som främst riktar sig till livsmedelsföretagare som ansvarar för märkningen av livsmedel.

Märkningsutbildning
Denna utbildning är baserad på märkningsreglerna som presenteras i EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen). Vi tittar närmare på lagkraven och kommer med många praktiska exempel. Teori varvas med gruppövningar och diskussioner.
Läs mer om utbildningen HÄR.

Utbildning i närings- och hälsopåståenden
Denna utbildning har ambitionen att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden.
Lagtexter och principer varvas med många praktiska exempel.
Läs mer HÄR.

Om du har egna önskemål om utbildning inom ett specifikt område, tveka inte att höra av dig till oss!
info@heraxfood.se