NYHETER

Välkommet märkningsverktyg

EU:s nya märkningsverktyg FLIS (Food Labelling Information System) är verkligen välkommet. Det har aldrig varit enklare att snabbt får en samlad bild över vilka obligatoriska uppgifter som ska finnas med i märkningen inom olika produktkategorier. Om du behöver mer hjälp med hur vissa regler ska tolkas eller en granskning av …

Posted in Nyheter | Comments Off on Välkommet märkningsverktyg

Nya föreskrifter för Nyckelhålet

Den 1 mars träder nya föreskrifter (regler) för märkningen Nyckelhålet i kraft. Föreskrifterna finns nu på Livsmedelsverkets webbplats. Nyheter i föreskrifterna är bland annat att fler typer av nyttiga livsmedel kan märkas med Nyckelhålet och att antalet kriterier för färdigrätter minskas. Just nu revideras också de vägledande texter som kompletterar …

Posted in Nyheter | Comments Off on Nya föreskrifter för Nyckelhålet

Övergångsregeln för närings- och hälsopåståenden i varumärken slutar gälla

I dagsläget får vissa varumärken och märkesnamn som antyder ett närings- eller hälsopåstående användas utan att de följer reglerna i förordningen om närings- och hälsopåståenden, förordning (EG) nr 1924/2006. Undantaget gäller bara produkter som funnits före 1 januari 2005. Det kan till exempel vara produkter där varumärket antyder en hälsoeffekt …

Posted in Nyheter | Comments Off on Övergångsregeln för närings- och hälsopåståenden i varumärken slutar gälla