NYHETER

Livsmedelsverket startar uppdatering av närings-rekommendationerna

Snart sätter ett hundratal forskare tänderna i arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap, och det är ett mycket stort arbete. – Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden och det är viktigare än någonsin att …

Posted in Nyheter | Comments Off on Livsmedelsverket startar uppdatering av närings-rekommendationerna

Ny märkning: “Från Sverige” på restauranger

Intresset för matens ursprung är mer aktuellt än någonsin. Nu erbjuds restauranger och restaurangkedjor möjlighet att använda ursprungsmärkningen Från Sverige för att informera sina gäster om matens ursprung. – Många restauranggäster vill veta mer om matens ursprung. Därför är vi glada över att kunna erbjuda restauranger och restaurangkedjor den frivilliga …

Posted in Nyheter | Comments Off on Ny märkning: “Från Sverige” på restauranger

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS gör det nödvändigt att ändra vissa tekniska bestämmelser om och kriterier för klassificering, förpackning och märkning i förordning (EG) nr 1272/2008. Framförallt innebär denna ytterligare utveckling av GHS att det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen och en ny farokategori, …

Posted in Nyheter | Comments Off on Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning
Related Posts