NYHETER

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Den nya skärpningen i regelverket syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. I Sverige ska …

Posted in Nyheter | Comments Off on Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Svenskar äter för mycket salt

Att minska på saltet kan rädda liv. I samband med den internationella Salt Awareness Week satsar de nordiska länderna gemensamt på att uppmärksamma riskerna med att äta för mycket salt. Svenskar äter i snitt dubbelt så mycket salt som rekommenderat. Det gör för mycket salt till en av de största …

Posted in Nyheter | Comments Off on Svenskar äter för mycket salt

Livsmedel från Storbritannien vid Brexit?

Eftersom Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien. Om det blir en “hård brexit”, det vill säga utan avtal, blir det samma krav på gränskontrollpliktiga livsmedel från Storbritannien som från land utanför EU från och med den 30 mars 2019. Det innebär …

Posted in Nyheter | Comments Off on Livsmedel från Storbritannien vid Brexit?