NYHETER

Ny märkning: “Från Sverige” på restauranger

Intresset för matens ursprung är mer aktuellt än någonsin. Nu erbjuds restauranger och restaurangkedjor möjlighet att använda ursprungsmärkningen Från Sverige för att informera sina gäster om matens ursprung. – Många restauranggäster vill veta mer om matens ursprung. Därför är vi glada över att kunna erbjuda restauranger och restaurangkedjor den frivilliga …

Posted in Nyheter | Comments Off on Ny märkning: “Från Sverige” på restauranger

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS gör det nödvändigt att ändra vissa tekniska bestämmelser om och kriterier för klassificering, förpackning och märkning i förordning (EG) nr 1272/2008. Framförallt innebär denna ytterligare utveckling av GHS att det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen och en ny farokategori, …

Posted in Nyheter | Comments Off on Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Nya regler om transfett

Förordning (EU) 2019/649 innebär att annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett begränsas till högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln. Läs mer…

Posted in Nyheter | Comments Off on Nya regler om transfett
Related Posts