NYHETER

En ny typ av steviolglykosider är godkänd – och nuvarande form byter namn

EU-kommissionen har nyligen godkänt en ny form av steviolglykosider vilka är framställda med hjälp av en enzymatisk process. Dessa skiljer sig från E 960 (Steviolglykosider) som framställs mha vattenextraktion ur bladen från Stevia rebaudiana, följt av omkristallisering. Den nya formen av Steviolglykosider heter E 960c; Enzymatiskt framställda steviolglykosider. För att …

Posted in Nyheter | Tagged , | Comments Off on En ny typ av steviolglykosider är godkänd – och nuvarande form byter namn

Välkommet märkningsverktyg

EU:s nya märkningsverktyg FLIS (Food Labelling Information System) är verkligen välkommet. Det har aldrig varit enklare att snabbt får en samlad bild över vilka obligatoriska uppgifter som ska finnas med i märkningen inom olika produktkategorier. Om du behöver mer hjälp med hur vissa regler ska tolkas eller en granskning av …

Posted in Nyheter | Comments Off on Välkommet märkningsverktyg

Nya föreskrifter för Nyckelhålet

Den 1 mars träder nya föreskrifter (regler) för märkningen Nyckelhålet i kraft. Föreskrifterna finns nu på Livsmedelsverkets webbplats. Nyheter i föreskrifterna är bland annat att fler typer av nyttiga livsmedel kan märkas med Nyckelhålet och att antalet kriterier för färdigrätter minskas. Just nu revideras också de vägledande texter som kompletterar …

Posted in Nyheter | Comments Off on Nya föreskrifter för Nyckelhålet