MÄRKNINGSGRANSKNING

Artwork express – label check

Behöver ni ett par extra ögon som granskar märkningen innan förpackningen ska godkännas? Oftast är det tidsbrist och det behövs personer med erfarenhet för att kunna leverera snabbt. Då är vår Artwork express – label check en tjänst för ert företag. Vi utgår från kraven i Informationsförordningen 1169/2011 samt eventuell speciallagstiftning. Vi kontrollerar att:

–bilder eller illustrationer inte är vilseledande

–alla obligatoriska uppgifter finns med i märkningen

–produktbeteckningen är korrekt angiven

–ingredienser och allergener anges korrekt

–tillsatser och funktionsnamn är korrekt angivna

–stavningen är korrekt

–näringsdeklaration är korrekt angiven

–kontroll av textstorlek

–eventuella näringspåstående är korrekta

Vi utgår från de gällande regelverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Kontakta oss för mer information om pris och leveranstid.

Related Posts