STRATEGI OCH UTVECKLING

Kvalitéts- och hållbarhetsarbetet grundar sig i en tydlig strategi med mätbara mål och engagerad personal. Genom att arbeta med livsmedelssäkerhet, miljöprestanda och social rättvisa har ert företag möjlighet att utveckla nya affärsmöjligheter och kommunikationsverktyg tillsammans med nöjdare kunder och personal. Vi tar fram strategier och utför analyser som anpassas efter era behov med strävan mot en positiv utveckling/lönsamhet för ert före tag.

För oss är Hållbarhet ett begrepp som innefattar livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och social rättvisa. Genom åren har vi samlat på oss olika erfarenheter när det gäller att hjälpa kunder i hur man blir ett hållbart företag. Vägen dit kan se olika ut men vi kan hjälpa er att hantera de här verktygen. 

LIVSMEDELSSÄKERHET

 • Riskvärdering
 • Matbedrägeri
 • Stöd vid certifiering av verksamhet:
  – IP Livsmedel
  – FSSC 22000
  – BRC Global Standard – Food
  – ISO 22000:2005
 • Stöd vid certifiering av produkter:
  – EU-ekologisk
  – KRAV
  – Svanen
 • Trender & Lagbevakning
HÅLLBARHET

 • Hållbarhetsanalyser
 • Hållbarhetsmål
 • ISO 14001
 • Policyer
 • Trender & Lagbevakning

 

Marcus Persson
Konsult inom miljö och hållbarhet
marcus.persson@heraxfood.se
Tel. 070 810 14 78