Program

09:30-10.00 Registrering och kaffe

10.00- 10.15 Inledning och välkomnande
Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB

10.15- 10.45 Nyckelhålet – ännu enklare och ännu attraktivare! Nya regler, nya tillämpningar på märkningsområdet – vad och när?
Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra enklaste kostrådet du kan få. Nyckelhålet har sedan starten fått spridning till våra nordiska grannländer och nu arbetar SLV för att det ska bli ännu mer attraktivt, vilket vi får höra mer om.

10.45- 11.15 Nya regler, nya tillämpningar på märkningsområdet – vad och när?
Under året som gått har vi fått nya regler på märkningsområdet, bland annat kring primär ingrediens, ekologisk mat m.m. Det är i dagsläget inte klart hur dessa regler ska tillämpas eller tolkas. Vi får en uppdatering om vad som är nytt och när de detaljerade reglerna kan förväntas.
Svenska Livsmedelsverket

Bensträckare

11.15- 12.00 KRAV – ett ”verktyg” bland flera för att motverka växthuseffekten
När medborgare känner sig frustrerade och får klimatångest kan KRAV och andra miljömärkningar vara ett enkelt verktyg i vardagen. Hur bidrar man som konsument till minskad klimatpåverkan genom att handla och konsumera KRAV-märkt? Vad händer inom KRAV och hur kommer den nya EU-förordningen för ekologiskt att påverka utvecklingen av ekologiskt och KRAV-märkt.
Anita Falkenek, VD, KRAV

12.00- 13:00 Lunch

13.00- 13.45 Matsmart AB – en hjälp för industrin i arbetet mot matsvinn
Idén med Matsmart är att rädda helt perfekt mat från att slängas genom att den säljs till ett lägre pris. Matsmart är ett svenskt privatägt aktiebolag som grundades 2014 och har sedan starten haft en fantastisk utveckling. Hur säkerställer man att produkterna lever upp till kraven i märkninglagstiftningen? Vilka var de stora utmaningar historiskt, vilka möjligheter ser man framöver?
Karl Andersson, VD, Matsmart AB

13.45- 14.15 Nya märkningskrav för viktminskningsprodukter
I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Den nya regleringen innebär utökade märkningskrav utöver de som uppställs i förordning EU (nr) 1169/2011. Svensk Egenvård redogör för de nya reglerna och de ökade krav som kommer att ställas på producenter och importörer av komplett kostersättning.
Yanina von Weber, Regulatoriskt sakkunnig Svensk Egenvård

14.15- 14.45 Kaffepaus

14.45- 15.15 Ekologisk märkning – utmaningar för dagligvaruhandeln
Dagens reglering om märkning av ekologisk mat innebär utmaningar för dagligvaruhandeln. Nu har rådet antagit nya EU-regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Den nya regleringen berör även distansförsäljning av ekologisk mat. Svensk Dagligvaruhandel redogör för handelns utmaningar idag och kommande förändringar och tolkningsfrågor.
Mona Lauermann Orheden, Samordnare Produktsäkerhet och Livsmedelslagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel

15.15- 16.15 Livsmedelsreklamens spelplan – en analys av marknaden
En genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella och pågående ärenden i domstol och hos myndigheterna. Även en genomgång av vad som har hänt sedan Märkningsdagen 2017 med exempelvis märkningen ”antibiotikafri” och begreppet ”vegetariskt”.
Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB

16.15-16.30 Summering och avslutning
Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB