PRODUKTION OCH PRODUKTER

Strategier och omvärldsbevakning är viktiga delar i hållbarhetsarbetet och är grunden till det som sker inom företaget. Vi utgår från detta i uppdrag som rör produktinformation, redlighet eller att utforma säkra och hållbara processer för hantering av exempelvis kemikalier.

Myndigheter, kunder och konsumenter driver på kvalitéts- och hållbarhetskraven till att ständigt förändras genom snabba trender och nya/uppdaterade lagar/förordningar. En kvalitativ och hållbar produktion leder till livsmedelssäkra produkter som är anpassade efter dagens hållbarhetsutmaningar vilket ger en ökad resiliens mot de ständiga förändringar som sker. Vi informerar er om de senaste trenderna och lagarna och tar fram förslag på effektiva åtgärder med syfte att möte behovet från era intressenter. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att kvalitetssäkra er produktion och era produkter.

PRODUKTION

  • Förpackningsvikt
  • Egenkontrollprogram
  • Kemikaliehantering & Riskbedömning
  • Processutveckling

PRODUKTER

  • Märkningsgranskning & Översättning
  • Närings-, Hälso- & Miljöpåståenden
  • Produktspecifikation
  • Produktutveckling

Kontakta mig!

Camilla Christiansson
Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet
camilla.christiansson@heraxfood.se
Tel. 070 810 15 86