Vin framställt innan 8 december behöver inte en ingrediensförteckning eller näringsdeklaration

Vin som framställs innan den 8 december 2023 behöver inte märkas med ingrediensförteckning och näringsdeklaration, även när vinet märks efter den 8 dec. Det framkom i en ny rättad version av förordning (EU) 2021/2117 där – orden ”och märkts” tagits bort. Detta betyder att vin som framställts fram till den 8 december i år men märks senare fortfarande faller under de tidigare märkningsreglerna för vin, att de alltså in inte behöver märkas med ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

Nya formuleringen:

”Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Tidigare formulering:

”Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts och märkts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.”

Märkningsreglerna som börjar gälla den 8 december i år innebär att vin ska märkas med ingredienser och näringsdeklaration, informationen (utom energivärdet) får ges via en QR-kod tryck på flaskan. Om ditt företag ansvarar för märkning av vin och du behöver hjälp att tolka regelverket eller en extra koll av etiketten är du varmt välkommen att kontakta oss på Herax Food Solutions.

Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder:

Herax tjänster

Livsmedelsverkets nyhet on ändringen hittar du här:

Rättelse till EU-förordning 2021/2117