Vegokorv och vegoburgare – namn som får leva kvar

En bild som visar lampa, kniv

Automatiskt genererad beskrivning

I förra veckan röstade EU-parlamentet nej till ett förslag som skulle innebära att vegetariska produkter inte längre skulle få benämnas som exempelvis korv, burgare, schnitzel eller färs. Det innebär alltså att namn som exempelvis sojakorv, vegoburgare, vegoschnitzel eller vegofärs kommer gå fortsatt bra att använda.  

EU-parlamentet röstade däremot för ett annat förslag som också rör benämning av vegetabiliska produkter. Det gäller en åtstramning angående marknadsföring av vegetabiliska alternativ till mejeriprodukter. Att det inte längre ska vara tillåtet att på något sätt antyda att dessa produkter är alternativ till mejeriprodukter, t.ex. yoghurtliknande eller istället för ost.  

Omröstningen om namn på vegetabiliska produkter är en del i EU:s arbete med en ny jordbrukspolitik. Ytterligare förhandlingar i ministerrådet väntar innan den slutliga utformningen av nya regler blir verklighet.