Utbildning i Närings- och hälsopåståenden

Arbetar du på en kontrollmyndighet och vill lära dig mer om Närings- och hälsopåståenden? Den 31 maj anordnar vi en utbildning som vänder sig till dig som arbetar med kontroll av livsmedel. Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden, vi kombinerar fundamentala krav och principer med praktiska exempel.

Kursinnehåll
– Bakgrund och syfte med närings- och hälsopåståendeförordningen.
– Vad är närings- och hälsopåståenden?
– Allmänna och specifika villkor för närings- och hälsopåståenden.
– Genomgång av de olika artiklarna kopplade till påståenden och hur de får presenteras.
– Hur vet man vilka påståenden som är godkända?
– Förutsättningar för att få använda närings- och hälsopåståenden.
– Vad är ett ospecifikt hälsopåstående och under vilka förutsättningar kan det användas?
– Teori varvas med gruppövningar och diskussioner.

När och Var
Solna 31 Maj, heldag

Pris
5 900 kr/person, exkl moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, samt kaffe/te, smörgås och lunch.
(Vid anmälan ange ev. behov av specialkost.)

Anmäl dig senast den 15 maj till order@heraxfood.se