Transfetter måste elimineras enligt WHO

Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att lagstifta om transfett inom livsmedelsproduktionen.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till ett globalt stopp för användningen av industriellt framställda transfetter inom livsmedelsproduktionen senast 2023. För att hjälpa till lanserade man, den 23 maj, steg-för-steg-guiden “Replace”, som beskriver hur länder kan gå tillväga för att få bort processat transfett, genom bland annat lagstiftning och informationsspridning. Replace står för:

REVIEW
PROMOTE
LEGISLATE
ASSESS
CREATE
ENFORCE

Läs mer…

Länk till REPLACE