Svenskar äter för mycket salt

Mycket salt finns dolt

Att minska på saltet kan rädda liv. I samband med den internationella Salt Awareness Week satsar de nordiska länderna gemensamt på att uppmärksamma riskerna med att äta för mycket salt.

Svenskar äter i snitt dubbelt så mycket salt som rekommenderat. Det gör för mycket salt till en av de största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige i dag. Men många vet inte om att de äter för mycket salt, utan tror att de äter ungefär så mycket som rekommenderas, eller bara lite mer.

Läs mer…

Related Posts