Rainforest Alliance och UTZ slås ihop

Rainforest Alliance och UTZ har nu slagits samman och bildat en ny organisation med namnet Rainforest Alliance. Tillsammans har de två organisationerna större muskler att kunna tackla kritiska utmaningar kopplade till klimatförändringar, fattigdom, avskogning och förlorad biologisk mångfald.

Båda organisationer har, genom sina certifieringsprogram, bidraget till att driva stora och viktiga framsteg över flera branscher. UTZ genom sin sektor-baserade-model och Rainforest Alliance med att skapa hållbara skogsbruk, samarbeten med urbefolkning och bevarandeprojekt som fokuserar på hela landskap. Våra forskare har bidragit med värdefulla insikter som hjälpt både odlare och företag, att ta mer hållbara beslut.

Läs mer…

Related Posts