Pantamera ger effekt

Svenskarna blir allt bättre på att panta. 2017 pantades 1,82 miljarder dryckesförpackningar i Sverige, det är 85% av alla som sålts och motsvarar 183 dryckesförpackningar per person. Inställningen till att panta har också blivit mer positiv, många känner att de gör en insats för miljön. Sedan 2015 kan saftproducenter frivilligt ansluta sig till pantsystemet, och i september 2017 beslutade man att öppna den frivilliga anslutningen även för juiceprodukter. Sedan möjligheten att ansluta saft- juice- och smoothiedrycker har ca 130 produkter anslutits till pantsystemet.

Läs Pantrapport 2018 här…