Nytt att tänka på vid märkning av livsmedel som exporteras till Storbritannien

Trots Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) så följer de fortfarande EU-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Men en viktig skillnad, som gäller från och med den 1 oktober 2022, är att det från och med detta datum måste finnas en kontaktuppgift till en återförsäljare inom Storbritannien, Kanalöarna eller Isle of Man. Kontaktuppgiften ska bestå av namn och fysisk postadress till den ansvariga återförsäljaren. Här finns mer information (på engelska):
https://www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling