Nya regler om ursprung för den primära ingrediensen

EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 april 2020

 “primär ingrediens: en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse.”

Läs mer…

Related Posts