Nya ISO 22000, nu på svenska!

ISO 22000 är en internationell ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet. Den kan användas av alla företag som hanterar livsmedel; t.ex. foder- och primärproducenter, tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel, detaljhandel och cateringföretag. Standarden hjälper företag att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna.

I juni 2018 publicerades en ny utgåva av ISO 22000 som nu fastställts som svensk standard (SS-EN ISO 22000:2018) och översatts till svenska.

ISO 22000:2018 upphäver och ersätter ISO 22000:2005. Organisationer som är certifierade enligt den äldre utgåvan har tre år från datum för offentliggörande till övergång till den nya versionen. Några exempel på förbättringar i den nya utgåvan är:

  • Antagandet av “High Level Structure” som innebär en gemensam struktur för ISO-ledningssystemstandarder och gör dem lättare att kombinera.
  • Ett nytt riskperspektiv som ett viktigt begrepp inom livsmedelsbranchen, som skiljer mellan risker på operativ nivå med ledningsnivå.
  • Starka kopplingar till Codex regelverk Codex Alimentarius.

Läs mer….

Related Posts