Nya förordningen om ekologiska livsmedel börjar gälla i Norge från och med 25 juni

Nu har Norge implementerat det nya regelverket om ekologiska livsmedel (EU nr 2018/848).

Förordningen kommer föras in i en nationell föreskrift som ersätter nuvarande föreskrift om ekologiska livsmedel (FOR-2017-03-18-355).

Den nya norska föreskriften om ekologiska livsmedel gäller från och med 25 juni 2022.

Nyhet på Mattilsynets webbplats