Nya föreskrifter för Nyckelhålet

Den 1 mars träder nya föreskrifter (regler) för märkningen Nyckelhålet i kraft. Föreskrifterna finns nu på Livsmedelsverkets webbplats.

Nyheter i föreskrifterna är bland annat att fler typer av nyttiga livsmedel kan märkas med Nyckelhålet och att antalet kriterier för färdigrätter minskas.

Just nu revideras också de vägledande texter som kompletterar föreskrifterna i Kontrollwiki på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer på Livsmedelsverket.se