Ny vägledning från EU-kommissionen om ursprung för primär ingrediens

Nu finns EU-kommissionens vägledning om hur och när den primära ingrediensens ursprung ska anges.

Reglerna finns i EU-förordning 2018/775 som kompletterar artikel 26.3 i informationsförordningen.  I korthet innebär de nya reglerna att ursprung för ett livsmedels primära ingrediens ska anges om det skiljer sig från livsmedlets ursprung i sin helhet. Reglerna ska bara tillämpas om livsmedlet har en ursprungsmärkning. T.ex. om det står att ett livsmedel är tillverkat i ett visst land eller om det finns flaggor eller andra bilder på förpackningen som hänvisar till ett visst ursprung. Reglerna gäller från och med den 1 april i år.

Vägledningen finns publicerad på Kontrollwiki under avsnittet information och märkning.

Du hittar den även direkt via länken nedan:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_032_R_0001&from=EN