Märkning av honung ska kontrolleras

Livsmedelsverket driver varje år samordnade kontrollprojekt tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Under nästa år, 2024, handlar ett av projekten om märkning av honung. Att projektet är samordnat innebär att det blir ökat fokus på just märkningskontroll av honung.

Myndigheterna ska kontrollera att honungen är märkt på rätt sätt så att konsumenten inte vilseleds.

Om ditt företag ansvarar för märkning av honung och du behöver hjälp att tolka regelverket eller en extra koll av etiketten är du varmt välkommen att kontakta oss på Herax Food Solutions.

Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder:

Herax tjänster

Mer information om kontrollprojektet hittar du här:

Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt om honung