Livsmedelsverket underlättar för företag att byta ut ingredienser utan att ändra märkningen på förtryckta förpackningar

Med anledning av kriget i Ukraina kan svenska livsmedelsföretag drabbas av brist på vissa ingredienser, bland annat rapsolja. Livsmedelsverket har därför tagit ett ställningstagande att underlätta för företag att byta ut eller ta bort ingredienser på förtryckta förpackningar utan att ändra märkningen. Detta gäller endast om bristen kan härleda till kriget samt till dess att förpackningarna tar slut.

Receptändringar ska kunna informeras på annat sätt för att maten ska kunna vara säker att äta och konsumenten inte blir vilseledd. Mer information finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.