Livsmedelsverket startar uppdatering av närings-rekommendationerna

Snart sätter ett hundratal forskare tänderna i arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap, och det är ett mycket stort arbete.

– Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden och det är viktigare än någonsin att titta på det samlade underlaget, säger Hanna Eneroth, nutritionist på Livsmedelsverket och medlem i arbetsgruppen för NNR 2022

I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR har uppdaterats regelbundet sedan 1980. Senaste gången var 2012 och nu är det alltså dags igen.

Läs mer…

Related Posts