Livsmedelsverket i Danmark har ny hemsida

Det danska livsmedelsverket, Fødevarestyrelsen, har en ny uppdaterad hemsida. Det gör att en del länkar, t.ex. till vägledningar och lagstiftningssidor har ändrats.

De nya länkarna till lagstiftningssidor och vägledningar hittar ni nu via:
lagstiftning: Lovstof – Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)
Väglednignar: Vejledninger – Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)


Mer information på Fødevarestyrelsens hemsida:  Velkommen til vores nye hjemmeside – Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)