Livsmedel från Storbritannien vid Brexit?

Eftersom Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien.

Om det blir en “hård brexit”, det vill säga utan avtal, blir det samma krav på gränskontrollpliktiga livsmedel från Storbritannien som från land utanför EU från och med den 30 mars 2019.

Det innebär att sändningar med animaliska och ekologiska livsmedel som importeras direkt från Storbritannien till Sverige ska genomgå gränskontroll. Det är dock i dagsläget oklart hur lång tid det tar innan Storbritannien helt uppfyller samtliga krav för att få exportera animaliska och ekologiska livsmedel till EU.

Livsmedelsverket uppmanar alla importörer av animaliska livsmedel och ekologiska livsmedel att kontakta Livsmedelsverket om livsmedlen planeras att importeras från Storbritannien.

Läs mer…

Related Posts