Hör Lidl berätta om Nutri-Score under Märkningsdagen

Från Lidl Sverige kommer Rasmus Severin Karlsson, Gruppchef Översättning & Deklaration.

Rasmus har arbetat med språk, livsmedelsmärkning och kvalitetsfrågor på Lidl Sverige sedan 2016 och är sedan 2021 chef för ett team av översättare och märkningsspecialister. Med tyska som koncernspråk och ett stort handelsutbyte mellan Lidl-länderna är översättning en nyckelfunktion i kvalitetsarbetet, både rent språkligt och i fråga om att anpassa sig till lokal marknadssed.

Under märkningsdagen kommer Rasmus prata om Nutri-Score-märkningen. Vi får höra om Lidl-koncernens erfarenheter av märkningen samt varför de har valt att inte använda den på förpackningar som säljs i Sverige.