Herax var med på Livsmedelsverkets vintermöte

Varje år anordnar Livsmedelsverket ett möte för livsmedelsföretagare, företrädare för branschorganisationer, konsumentföreningar m.fl. I år handlade mötet om livsmedelsbedrägerier, food fraud.

Temat var Tillsammans mot livsmedelsbedrägerier. Vi fick bl.a. höra om Livsmedelsverkets kartläggning över fuskets omfattning och karaktär i Sverige samt ett antal goda exempel på hur livsmedelsföretag arbetar för att undvika att bli utsatta för bedrägerier.

Professor Chris Elliott från Queens Universitet i Belfast berättade om hur livsmedelsbransch och myndigheter i UK samarbetar, bl.a. genom att dela med sig av analysdata och annan information, för att tillsammans motverka livsmedelsbedrägerier.

Vi fick även göra en gruppövning som gick ut på att hitta på olika slags livsmedelsbedrägerier i en fiktiv livsmedelskedja och sedan fundera på hur dessa skulle kunna motverkas.

Alla presentationerna finns tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/kurser-och-seminarier/vintermotet-2020