Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där WWF medverkar som koordinator, har tagit fram en vägledning för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan.

”Vägledningen består av två delar. I den första delen analyserar vi vad företagen behöver adressera och visar exempel på åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmedel. Därefter visar vi på åtgärder som företagen kan vidta redan idag för att lyfta botten, det vill säga minimera den största negativa påverkan ut hållbarhetssynpunkt, samt växa toppen, det vill säga öka andelen bättre produkter i livsmedelskedjan”, säger Anna Richert, matexpert på WWF, i ett pressmeddelande.

https://livsmedelifokus.se/default.asp?id=758&show=more&titel=

http://hallbarlivsmedelskedja.se/wp-content/uploads/2018/05/Hållbara-Produkter-vers-1.1.-april-2018.pdf

Related Posts