Är du nyfiken på det nya direktivförslaget om Green claims?

Det kommer Björn Spak från Naturvårdsverket att informera om under Märkningsdagen.

Björn Spak arbetar sedan 2020 som handläggare på Naturvårdsverkets enhet för resurseffektivitet med fokus på livscykelrelaterade frågor och särskilt EU:s miljöavtryckssystem (PEF/OEF). Han har sedan tidigare erfarenhet av arbete med livscykelanalyser inom forskningsindustri och industri och har bl.a. utvecklat beräkningsmetoder för kommunikation av produktsortiments carbon footprint och dess utveckling över tid.

Vi får en presentation om direktivförslaget som omfattar uttryckliga miljöpåståenden inklusive miljömärken och är tillämpbart på alla typer av produkter och näringsidkare.