Gränsvärdet för dioxiner sänks

Dioxiner i livsmedel farligare än vad som tidigare antagits. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten sänker gränsvärdet för dioxiner i livsmedel.

Under tisdagen beslutade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, att minska den rekommenderade gränsen för dioxin i livsmedel till en sjundedel av den tidigare gränsen från 2001. Anledningen är nya datamodeller som visar att dioxiner och dioxin-liknande PCB:er stannar i kroppen längre än vad som tidigare antagits.

Foto: Olev Mihkelmaa/Wikimedia Commons

Dioxiner är restprodukter från industriella aktiviteter som kan vandra uppåt i näringskedjan och som bland annat påträffas i fet fisk, ägg, ost och kött. Det mesta av de dioxiner som finns i naturen släpptes ut före 1970-talet då de förbjöds.Dioxiner kan kopplas till minskad fertilitet, försämrat immunsystem, obalans i hormonnivåer och defekter på tandemaljen. Enligt EFSA får EU-medborgare i alla åldrar i sig fem gånger så mycket dioxin som det nya gränsvärdet.

Sedan 2002 är Sverige och Finland undantagna från EU:s gränsvärden och får därmed sälja fet fisk från Östersjön inom de egna länderna, trots att dioxinhalterna överstiger EU:s tidigare gränsvärden. Fisken får dock inte exporteras till övriga länder. ”Det är den svenska regeringens rättighet att förgifta sin befolkning, det är det ingen fråga om. Men den har inte rätt att förgifta resten av Europa” som den brittiska EU-parlamentarikern Glenis Wilmott uttryckte det under en infekterad diskussion om surströmming i EU parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2011.

Enligt svenska Livsmedelsverkets rekommendationer bör barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka.

Läs mer…

Related Posts