Gränsvärden för PFAS i dricksvatten och animaliska livsmedel

Sedan den 1 januari 2023 gäller den nya EU-förordningen 2022/2388, om gränsvärden för vissa PFAS i ägg, fiskeriprodukter, kräftdjur, musslor, kött och slaktbiprodukter.

Det finns även ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten som regleras av föreskriften LIVSFS 2022:12.

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsnamn för en stor grupp industriellt framställda kemikalier, som används i en mängd olika produkter. De flesta är svåra att bryta ner och finns numera överallt i miljön. Två av de mest kända substanserna kallas PFOS, som tillhör perfluoroalkylsulfonsyrorna, och PFOA som tillhör perfluoralkylkarboxylsyxorna.

LIVSFS 2022:12

(EU) 2022/2388

Se bild Strukturformel för PFOS samt Strukturformel för PFOA.
Bilderna är hämtade på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se