Förslag på maxvärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott

Livsmedelsverket föreslår att förskrifterna om kosttillskott ska uppdateras med maxvärden för vissa vitaminer och mineraler. Det är för att skydda konsumenter mot kosttillskott med för höga halter som kan vara skadliga för hälsan.

Förslaget om maxvärden har nu gått ut på remiss.  Slutgiltigt beslut om lagstiftningen är planerat till slutet av 2020. Därefter kommer en övergångstid för att företagen bland annat ska hinna justera avtalen med sina leverantörer. Förslaget är att övergångstiden är ett år från att föreskrifterna beslutas. Under den perioden har företagen möjlighet att sälja slut på de produkter som överstiger maxvärdena. Produkter som är klassade som mediciner påverkas inte av förslaget.

Så här ser Livsmedelsverkets förslag på maxvärden ut:

1. Vitaminer                                                           Maximivärde

Vitamin A                                                               1 400 RE (retinolekvivalenter)

– Betakaroten                                                        7 000 μg

Vitamin D                                                               75 μg

Vitamin E                                                                300 mg

Niacin               

– Nikotinsyra                                                          10 mg               

– Nikotinamid                                                         900 mg

Vitamin B6                                                             20 mg

Folsyra                                                                    600 μg

Vitamin C                                                                1 000 mg

2. Mineralämnen                                                  Maximivärde

Kalcium                                                                   1 025 mg

Magnesium                                                            350 mg

Järn                                                                          25 mg

Koppar                                                                    2 000 μg

Jod                                                                           200 μg

Zink                                                                          25 mg

Mangan                                                                  4 mg

Kalium                                                                     3 000 mg

Selen                                                                       220 μg

Krom                                                                        250 μg

Molybden                                                               350 μg

Fluorid                                                                    2 mg

Fosfor                                                                      270 mg

Bor                                                                           2 mg

Länk till remissen på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1/remiss-forslag-till-andring-i-livsmedelsverkets-foreskrifter-livsfs-20039-om-kosttillskott-dnr-201802027