Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om matallergi

Bra mat för alla – ett nationellt kunskapscentrum om matallergi.

Genom projektet Bra mat för alla kommer Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CFA) på Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen, starta upp ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och annan överkänslighet för mat.

Födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat är ett växande problem som drabbar miljontals människor i världen. Därför har vi samlat akademin, hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, myndigheter och patientorganisationer för att skapa en strategi för hur vi kan förbättra livskvalitén för de som lider av födoämnesöverkänslighet. I Sverige uppger 20% av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan mindre än hälften har en diagnostiserad födoämnesallergi. I Sverige har vi stor kompetens inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för matöverkänslighet kan vi åtgärda brister och utveckla lösningar på området. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla. Det är Bra mat för alla.

Under åren 2018–2021 pågår projektet Bra mat för alla som bland annat har till övergripande mål att personer med matöverkänslighet ska kunna leva ett normalt och symtomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

Huvudmålgrupp i projektet är personer med matöverkänslighet (matallergi och överkänslighet för mat) samt föräldrar till barn med matöverkänslighet. Behoven från huvudmålgruppen kommer att fångas upp under projektets gång genom att låta representanter från huvudmålgruppen vara delaktiga i projektets aktiviteter och utformningen av det nationella kunskapscentrumet.

Läs mer…

Related Posts