Föreslagen maxgräns för D-vitamin i kosttillskott är liknande som i Norge och Danmark

Livsmedelsverket har nyligen gått ut med en nyhet om att de planerar att införa maxgränser för vitamin D och jod i kosttillskott.

De värden som troligtvis kommer bli gällande maxgränser den 1 januari 2024 är för D-vitamin 100 µg per dagsdos och för jod 200 µg per dagsdos.

I våra grannländer Norge och Danmark finns gränsvärden respektive vägledande maxvärden för vissa vitaminer och mineraler. I Norge är gränsvärdet för D-vitamin i kosttillskott för vuxna 80 µg per dagsdos men det saknas gränsvärde för jod. I Danmark är motsvarande vägledande maxvärde för D-vitamin 95 µg per dagsdos och för jod 83 µg per dagsdos.

Så de föreslagna maxgränserna från Livsmedelsverket är alltså inte lägre satta än de gränsvärden/vägledande värden som finns i Norge och Danmark. Och maxgränsen för D-vitamin är mycket lik motsvarande värden i Norge och Danmark.

Länk till hela nyheten från Livsmedelsverket: Livsmedelsverket planerar maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott