Europeiska kommissionen antar nya regler om ursprungsmärkning av primärprodukter

Europeiska kommissionen har antagit de nya reglerna om märkning av ursprunget av primärprodukter.  I den nya förordningen om livsmedelsinformation till konsumenter (FIC) måste ursprunget för huvudingrediensen anges om den skiljer sig från livsmedlets ursprung, för att inte vilseleda konsumenterna. De nya reglerna kommer att innefatta mjölk som används som ingrediens i mjölkbaserade livsmedel, livsmedel som inte har processats, livsmedel som bara innehåller en ingrediens och ingredienser som representerar mer än 50% av ett livsmedel. Lagstiftningen kommer att tillämpas från och med den 1 april 2020.

Läs mer…