EU-kommissionen föreslår uppskjutet ikraftträdande av ny lagstiftning om ekologisk produktion och märkning

Den 4 september meddelade EU-kommissionen att man föreslagit ett uppskjutande av ikraftträdanden av förordning 2018/848 om ekologisk produktion och märkning med ett år. Detta efter önskemål från många medlemsstater som har försenats i sitt implementationsarbete med anledning av coronakrisen.

Den 4 september tillkännagav EU-kommissionen att man föreslagit att skjuta upp ikraftträdandet av den nya förordningen 2018/848 om ekologisk produktion och märkning med ett år, från 1 januari 2021 till 1 januari 2022.

Orsak anges vara att man vill få en bra övergång mellan gällande och framtida lagstiftning och ge medlemsstaterna och industrin mer tid att införa den nya lagstiftningen. Senareläggande har efterfrågats av flera medlemsstater eftersom coronakrisen har försenat förberedelser och implementering av nödvändiga akter.

Läs hela nyheten här